Tuna Tul I (mönstertävling)

1.   Tuna Tul I

Tuna tul är en regional tävling i mönster för alla åldrar upp tom 2 Dan. Tävlingen genomförs med pool-system. Vid ett lågt antal deltagare i en klass kommer klasserna slås ihop så att pojkar och flickor tävlar mot varandra.

2.   Plats, Datum och Tid

Tävlingen äger rum lördagen den 17:e september 2016 i Gökstensskolan.

Adress: Gökstensgatan 4,644 30 Torshälla

Schema:

 • 30-09:00 Registrering
 • Domar- och coachmöte (startar när registreringen är klar)
 • Tävlingen startar (startar när domar- och coachmötet är klart)

Domare skall vara på plats kl 08.30 och registrera sig hos huvuddomaren.

3.   Anmälan

Sista dag att skicka in anmälningsblanketterna är 2016-09-08.

Anmälningarna ska skickas in via www.mincup.se.

Se hemsidan finns en beskrivning av hur du gör.

Vänligen notera att endast fullständigt ifyllda tävlingsanmälningar kommer att accepteras.

4.   Tävlingsavgift

Tävlingsavgiften är 300 kr/tävlande.

Den skall betalas klubbvis till:

Bankgiro: 604-4580 (Chang Hung Taekwon-do klubb).

Alternativt Swisch: 123-3850914

Betalningen skall vara klubbens konto tillhanda senast 2016-09-09.

Märk betalningen med, ”klubb.antal.tunatul”. 

5.   Huvudregistrering

Registrering kommer att ske i tävlingshallen på tävlingsdagen kl 08:30-09:00. Registrering ska ske i dobok och med rätt bälte. 

Registreringen sker klubbvis. Personen som ansvarar för klubbens anmälan samlar in alla sina tävlandes TKD-pass samt sina tävlande och ställer sig sedan i kö till registreringen.

Alla deltagare ska uppvisa ett korrekt ifyllt TKD-pass inklusive foto. Om man har förlorat eller av någon anledning inte innehar ett TKD-pass kan detta beställas senast 2 veckor innan tävlingen av Mimmi Oskarsson på mimmi.oskarsson@itfsverige.se

6.   Förregistrering

Förregistrering kan utföras av SND-domare.

Är ni intresserade av att kunna förregistrera er så kontaktar ni SND-domare som är tillgängliga för detta. Förregistrering genomförs enligt respektive SND-domares anvisningar.

Tillgängliga SND-domare:

Andreas Uppström (Stockholm)

uppstrom@gmail.com

Håkan Magnusson (Södertälje)

magnusson.hakan@yahoo.se

Michael Andersson (Strängnäs)

sandamicke@hotmail.com

7.   Domare

Endast klubbar som skickar egna domare tillåts delta i Tuna Tul.

Antalet domare ska vara anpassat till antalet tävlande enligt nedan:

Antal domare per klubb:

 • Upp till 5 tävlande: 1 domare
 • 6-10 tävlande: 2 domare
 • 11-15 tävlande: 3 domare
 • Över 15 tävlande: 4 domare

Har klubben inga egna domare ska man kontakta en annan klubb eller nationell domaransvarig för hjälp. En straffavgift på 1000 kr per saknad domare kommer att tas ut för de klubbar som inte skickar egna domare.

Observera: Skickar inte klubbarna domare kan vi inte genomföra tävlingen!

8.   Coacher

Coacher ska bära träningsoverall och gymnastikskor under tävlingen.

Antalet coacher är inte begränsat.

9.   Försäkring

Alla deltagare måste vara försäkrade genom sin förening. Arrangören av Tuna Tul avsäger sig ersättningsskyldighet för kostnader uppkomna av eventuella skador i samband med tävlingen.

10.              Divisioner

 

DIVISION

VIT/GUL

GRÖN

BLÅ/RÖD

 

Yngre miniorer

8-9 år

9 kup-1 till 7 kup-2

 

6 kup-1 till 5 kup-2

 

4 kup-1 till 1 kup-2

 

Miniorer

10-11 år

9 kup-1 till 7 kup-2

 

6 kup-1 till 5 kup-2

 

4 kup-1 till 1 kup-2

 

 

Kadetter

12-13 år

9 kup-1 till 7 kup-2

 

6 kup-1 till 5 kup-2

4 kup-1 till 1 kup-2

 

 

 

 

 

 

DIVISION

VIT/GUL

GRÖN/BLÅ

RÖD/SVART

 

Yngre juniorer

14-15 år

9 kup till 7 kup

 

6 kup till 3 kup

 

2 kup till 1 dan

 

 

Juniorer

16-17 år

9 kup till 7 kup

 

6 kup till 3 kup

2 kup till 1 dan

 

 

Seniorer

18 år och äldre

9 kup till 7 kup

 

6 kup till 3 kup

2 kup till 2 dan

 

 

 

 

 

 

 

DIVISION

 

 

 

 

Lagtul

Alla åldrar

9 kup till 2 dan

Mixad klass (damer+herrar)

 

 

 

Pojkar/herrar och flickor/damer tävlar i separata klasser. Ifall antalet deltagare i någon klass är lågt kan dock mixade klasser användas efter godkännande från respektive klubbledare.

 

11.              Regler för mönster

Mönster kommer genomföras med pool-system. 

Deltagarna kommer utföra ett av domarna valt mönster. Detta gäller även finaler. Mönstret bestäms vid varje match med hänsyn till deltagarnas grad. Vid direktfinal utför de tävlande 2st av domarna valda mönster.

Regler enligt Svenska ITF Förbundets gällande tävlingsreglemente.

Mönster som respektive grad kan få utföra vid individuell tävling:

 • 9 kup: Chon-Ji
 • 8 kup: Chon-Ji till Dan-Gun
 • 7 kup: Chon-Ji till Do-San
 • 6 kup: Chon-Ji till Won-Hyo
 • 5 kup: Chon-Ji till Yul-Gok
 • 4 kup: Chon-Ji till Joon-Gun
 • 3 kup: Chon-Ji till Toi-Gye
 • 2 kup: Chon-ji till Hwa-Rang
 • 1 kup: Chon-Ji till Chong-Moo
 • 1 dan: Chon-Ji till Ge-Baek
 • 2 dan: Chon-Ji till Juche

Tävling i lag:

 • 5 personer i varje lag.
 • Tävling sker endast med Won-Hyo.
 • Damer/flickor och herrar/pojkar kan delta i samma lag.
 • Personer från de olika ålderskategorierna får delta i samma lag.
 • 9 kup till 2 dan kan delta i samma lag.
 • Max två lag per klubb får skickas.

12.              Rättigheter för publicering

Genom anmälan till tävlingen Tuna Tul I har deltagande klubbar och dess deltagande medlemmar gett sitt samtycke till att tävlingens arrangör får behandla och offentliggöra lämnade personuppgifter. Det gäller i första hand uppgifter som tävlingens resultatlistor samt eventuella foton tagna under tävlingen. Detta gäller samtliga deltagande personer såsom tävlande, domare, coacher etc. Ansvaret för att delge deltagare denna information ligger på den person som sänder in anmälan till tävlingsarrangören.

13.              Åskådare

Vi välkomnar åskådare till tävlingen. Det är gratis entré.

14.              Kontakt

Arrangör:

Chang Hun Taekwon-do klubb

Kontaktperson:

Fredrik Hyllander IV Dan,

itf.changhun@gmail.com

Huvuddomare:

Fredrik Hyllander IV Dan,

itf.changhun@gmail.com

Frågor angående mincup.se:

Andreas Uppström IV Dan,

uppstrom@gmail.com

 

Välkomna den 17:e September!

Vänliga hälsningar,

Chang Hun Taekwon-do klubb

14 jul 2016

NYHETER

ANMÄL DIG TILL TRÄNING!

Mars

2 STL 1 (Partille)

3 Partille Challenge

16 Teknikläger (Frölunda)

31 Årsmöte Eskilstuna ITF TKD

April

13 STL 2 (Skövde)

14 Viking Cup kids (Skövde)

Maj

11 STL 3/SM (Södertälje)

25 Lion Cup (Linköping)

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)