ITF Taekwon-Do

I Eskilstuna ITF Taekwon-Do Klubb tränar vi ITF Taekwon-Do som är den traditionella stilen av Taekwon-Do.

Nedan kan ni se ITF Taekwon-Do´s olika tävlingsgrenar.

Kamp

Kross

Mönster

Specialteknik

Uppvisnings-kamp

ITF Taekwon-Do Självförsvar (tävlar ej i självförsvar)

Historia

Taekwon-Don i organiserad form dök först upp under 1950-talets mitt och i organisationen Korea Taekwondo Association. Grunden för denna organisation var de fem originalstilarna, på koreanska kallade kwan och som översatt till svenska motsvarar vårt ord för familj. Dessa familjer eller kwaner var: moo duk kwan, ji do kwan, song moo kwan, chung do kwan samt oh do kwan. En av de mest kända personer som ingick i den ursprungliga styrelsen i Korea Taekwondo Association var ordföranden Choi Hong Hi (1913–2002), född i nuvarande Nordkorea, och var grundaren av oh do kwan och ITF som han grundade 1966. ITF lägger generellt sett ner mer träningstid på handtekniker/självförsvar/mönster än vad WTF gör, medan WTF i modern tid mer fokuserat på tävlingsmomentet och sin OS-status.

Träningen har flera delmoment, bland annat:

  • Uppvärmning
  • Mönster 
  • Sparring 
  • Krosstekniker 
  • Specialtekniker (Hoppa och sparka så högt eller långt bort som möjligt)
  • Grundtekniker 
  • Filosofi och kulturhistoria
  • Självförsvar
  • Styrka och stretch

Historien för TaeKwon-Do är otvivelaktigt ihopkopplad med Gen. Choi Hong Hi som ägnade hela sitt liv åt att introducera denna kampkonst världen över. Här nedan kan man i väldigt korta drag följa hans liv och Taekwon-Dos födelse.

Choi Hong Hi föddes den 9 november 1918 i Hae Dae i nuvarande Nordkorea. 1930 blev den då tolvårige Choi Hong Hi suspenderad från sin skola för deltagande i antijapanska demonstrationer (från 1905 styrdes Korea av japanska myndigheter och från 1910 blev de direkt ockuperade av den japanska militärmakten). Från den tiden fortsatte Choi Hong Hi sin vidare utbildning hos en privat lärare, Han Il Dong, som även var expert på Tae Kyon, en traditionell koreansk kampkonst som var officiellt förbjuden av ockupationsmakten. 1937 åkte Choi Hong Hi till Japan för att studera. Fortfarande var han mycket engagerad i kampkonstträning, vilken stärkte och förbättrade hans dåliga hälsa som varit svag redan från födseln.

Den 7 december 1941 började Japan sitt deltagande i andra världskriget och i och med detta startade en allmän mobilisering av alla unga män till armén, bland annat även den unge Choi Hong Hi. Efter militär utbildning till löjtnant skickades han till Pyongyang i Korea där han p.g.a. sin verksamhet inom den underjordiska koreanska självständighetsrörelsen blev dömd till fängelse. För att behålla sin fysiska kondition, fortsatte han sin träning i fängelsecellen. Efter en tid i fängelset började många av hans fängelsekamrater och även en del av vakterna praktisera träningen. Det var då Choi Hong Hi började fundera över grunderna till en ny kampkonst.

1945, i samband med krigets slutskede, blev Choi Hong Hi befriad från fängelset och i samma tid blev han en av de officerare som började bygga upp en ny självständig koreansk armé, i vilken han gjorde en snabb och lysande karriär. 1948 blev han, redan som överste, utsedd till huvudinstruktör för självförsvarsträning i den amerikanska militärpolisskolan. Kort därefter reste Choi Hong Hi till USA för att studera på en militärhögskola.

1954 startade Choi tillsammans med en av sina medarbetare, Nam Tae Hi, systematiseringen av tekniker, träningsmetoder samt moraliska och filosofiska principer i sin kampkonstskola som hette Oh Do Kwan. 11 april 1955 använde man för första gången officiellt namnet TaeKwon-Do. Genom många uppvisningar i Korea och i världen började man introducera den nya kampkonsten. 1959 blev Choi Hong Hi utsedd till ordförande i det Koreanska Taekwon-Do Förbundet samt till vice befälhavare för II:a Armén Tae Gu. Tillsammans med sina bästa elever gjorde han en mängd av Taekwon-Do uppvisningar i många av de asiatiska länderna. Taekwon-Do teknikerna blev snabbt uppskattade för sin effektivitet.

1963 presenterades Taekwon-Do på en uppvisning i huvudkvarteret för FN (Förenta Nationerna) i New York, USA, med stora applåder och allmän uppskattning som följd. Den 22 mars 1966 grundades det Internationella Taekwon-Do Förbundet (ITF) med sitt huvudkvarter i Seoul, Korea. 1967-2002 var en tid för Choi Hong Hi med oavbrutna resor och uppvisningar för spridningen av Taekwon-Do i världen.

På grund av sjukdom avled Gen. Choi Hong Hi den 15 juni 2002 på ett sjukhus i Pyongyang, Nordkorea. Gen. Choi har under sitt liv besökt över 130 länder för att sprida Taekwon-Do.

Källmaterial hämtat från wikipedia

NYHETER

ANMÄL DIG TILL TRÄNING!

Mars

2 STL 1 (Partille)

3 Partille Challenge

16 Teknikläger (Frölunda)

31 Årsmöte Eskilstuna ITF TKD

April

13 STL 2 (Skövde)

14 Viking Cup kids (Skövde)

Maj

11 STL 3/SM (Södertälje)

25 Lion Cup (Linköping)

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)