Säkerhets- och ordningsregler

 

1. Sparring mot varandra får endast ske efter godkännande av instruktören.

2. Utövande av Taekwon-do utanför träningssalen får ej ske utan godkännande av klubbens huvudinstruktör.

3. Spridning av kunskap/färdigheter inhämtade från Taekwon-do får EJ ske utan tillstånd från 
klubbens huvudinstruktör.

4. Buga vid in/utgång från träningssalen samt före/efter träning med annan person.

5. Kom i tid till träningen. Vid sen ankomst skall instruktören kontaktas och sedan ställer du dig sist i leden.

6. Före träning skall du tömma ev fickor, avlägsna smycken, klockor och annat som kan orsaka kroppsskada på dig själv eller din träningskamrat.

7. Dräkten skall vara hel och ren.

8. Godis, tobaksprodukter och tuggummi får ej brukas under träningen.

9. Naglarna skall hållas korta och en i övrigt god hygien är viktig i respekt för våra träningskamrater.

10. Ifall du har vårtor skall du tejpa över dessa eller använda skor/vantar.

11. Före träning skall du underrätta instruktören om du har fysisk eller psykisk skada som kan inverka menligt på träningen.

12. Du får ej lämna träningssalen under pågående träning utan att underrätta instruktören.

13. Vila/paus/vätskeintag sker på instruktörens direktiv.

14. Vid en eventuell skada skall instruktören underrättas direkt.

15. Endast öva på anvisad övning/teknik.

16. Före övning mot mitts försäkra sig om att kamraten håller korrekt i mittsen och är beredd.

17. Vid kontaktövningar (brottning) stänga käkarna helt.

18. Vid smärta omedelbart underrätta kamrat genom att klappa ifrån eller skrika, avbryt/sluta/stopp.

19. När kamrat ger signal på smärta omedelbart avbryta övningen.

20. Ej använda mer kraft/hastighet än vad instruktören har påtalat.

21. Efter träningen hjälpa till att återställa ev redskap som används under träningen.

22. Meddela instruktören ifall någon utrustning har gått sönder under träningen.

23. Om DU tvingas använda Taekwon-do tekniker i en självförsvarssituation eller dylikt skall detta ALLTID rapporteras till din instruktör.

24. Om du är dömd för ett våldsbrott eller om du blir dömd för ett våldsbrott under ditt medlemskap skall du skyndsamt underrätta huvudinstruktören i klubben om detta.

NYHETER

ANMÄL DIG TILL TRÄNING!

Mars

2 STL 1 (Partille)

3 Partille Challenge

16 Teknikläger (Frölunda)

31 Årsmöte Eskilstuna ITF TKD

April

13 STL 2 (Skövde)

14 Viking Cup kids (Skövde)

Maj

11 STL 3/SM (Södertälje)

25 Lion Cup (Linköping)

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)