Kallelse - Extra årsmöte 9/9 2016

Kallelse och dagordning extra årsmöte

Kallelse till extra årsmöte för föreningen Chang Hung Taekwon-Do Klubb.

Anledning: Den namnändring som röstades igenom på årsmötet 2016 blev avslagen av STF. Därför utlyses nu ett extra årsmöte där nytt namn skall röstas fram.

Datum: 9/9 2016
Tid: 18:45
Plats: Ordinarie träningslokal, St: Eskils gymnastikhall (nedra hallen).

Dagordning

 

§ 1
Mötets öppnande
§ 2

Fastställande av röstlängd

§ 3

Val av mötesordförande och sekreterare för mötet

§ 4

Val av person att justera protokollet och vara rösträknare

§ 5

Årsmötets behöriga utlysande

§ 6
Godkännande av dagordningen/föredragningslista
§ 7
Namnändring av föreningen. Tre stycken nya förslag är framtagna:
  • Eskilstuna ITF Taekwon-Do Klubb
  • IF Eskilstuna Taekwon-Do
  • IF Eskilstuna ITF Taekwon-Do
§ 8
Mötets avslutande

 

Varmt välkomna!

 

2 sep 2016

NYHETER

ANMÄL DIG TILL TRÄNING!

Mars

2 STL 1 (Partille)

3 Partille Challenge

16 Teknikläger (Frölunda)

31 Årsmöte Eskilstuna ITF TKD

April

13 STL 2 (Skövde)

14 Viking Cup kids (Skövde)

Maj

11 STL 3/SM (Södertälje)

25 Lion Cup (Linköping)

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)