Kallelse - Extra årsmöte 9/9 2016

Kallelse och dagordning extra årsmöte

Kallelse till extra årsmöte för föreningen Chang Hung Taekwon-Do Klubb.

Anledning: Den namnändring som röstades igenom på årsmötet 2016 blev avslagen av STF. Därför utlyses nu ett extra årsmöte där nytt namn skall röstas fram.

Datum: 9/9 2016
Tid: 18:45
Plats: Ordinarie träningslokal, St: Eskils gymnastikhall (nedra hallen).

Dagordning

 

§ 1
Mötets öppnande
§ 2

Fastställande av röstlängd

§ 3

Val av mötesordförande och sekreterare för mötet

§ 4

Val av person att justera protokollet och vara rösträknare

§ 5

Årsmötets behöriga utlysande

§ 6
Godkännande av dagordningen/föredragningslista
§ 7
Namnändring av föreningen. Tre stycken nya förslag är framtagna:
  • Eskilstuna ITF Taekwon-Do Klubb
  • IF Eskilstuna Taekwon-Do
  • IF Eskilstuna ITF Taekwon-Do
§ 8
Mötets avslutande

 

Varmt välkomna!

 

2 sep 2016

NYHETER

ANMÄL DIG TILL TRÄNING!

December

1 - Graderingsläger 2 (Gnesta)

2 - Graderingsläger 3 (Gnesta)

Januari

7 - Terminstart A-grp

8 - Terminstart Miniorer

8 - Terminstart U-grp

8 - Terminstart F-grp

10 - Terminstart Kamp-grp

13 - Terminstart Y-miniorer

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)