Allmänt om mönster

Mönster (Tul)

Mönster är olika grundläggande rörelser som representerar attack eller försvarstekniker mot tänkta motståndare. Mönsterträning utvecklar tekniker för sparring, självförsvar, smidighet, kroppskontroll, muskeluppbyggnad, andningskontroll samt flytande och rytmisk rörelse från en position till en annan.

Totalt finns det 24 tul, de representerar ett dygn, 24 timmar eller ett helt liv.

Mönstrernas namn härleder från de mest berömda människor och händelser i Koreas 5000-åriga historia. En riktig förståelse för mönstrena leder till insikt att Taekwon-do endast får brukas i självförsvar och i rättvist syfte. I Koreas historia finns inget som visar att dess militära styrkor varit blandade i invasioner av andra länder, utan bara använts för att försvara moderlandet, ”Choson” eller ”morgonstillhetens land”.

Punkter att iaktta vid utförande av mönster

 1. Mönstret skall börja och sluta på samma punkt.
 2. Korrekt hållning och riktning (facing) av kroppen skall bibehållas genom hela mönstret.
 3. Musklerna skall vara antingen spända eller avslappnade vid rätt kritiska ögonblick i varje rörelse.
 4. Mönstret skall utföras rytmiskt och smidigt samt utan stelhet.
 5. Rörelserna skall accelerera eller bromsas upp enligt instruktionerna för varje mönster.
 6. Varje mönster skall tränas till eleven kan utföra det korrekt (fulländat) innan eleven börjar träna på nästa mönster.
 7. Eleven skall känna till syftet (applikationen) med varje rörelse.
 8. Eleven skall utföra varje rörelse realistiskt.
 9. Attack och försvarstekniker skall övas lika mycket på vänster som höger hand/fot. 

Vid tävling i mönster bedöms följande punkter:

 • Tekniskt utförande.
 • Kraft
 • Balans
 • Andningskontroll
 • Rytm

Minnesregler:

 • Apcha busigi: När tekniken innan sparken är i mittendels höjd så är sparken i lågdels höjd. När tekniken innan sparken är hög så är sparken i mittendel (solarplexus). Detta stämmer utan undantag i mönster 1-9.
  • Undantag från ovanstående regel:
   • Kwan-gae: Efter omvänt dubbelhandsslag är det mittendels spark.
   • Chong-Jang: Efter högt fingertoppsslag är det låg spark.
   • Moon-Moo: Båda apcha busigi är mittendels höjd.
   • So-San: Rörelse 38 och 46 är låga sparkar.
  • Dollyo Chagi: Man skall hålla en guard i alla dollyo chagi som görs stående (ej på golvet).
  • Yop chagi: Ifall det inte står vad man skall göra med händerna skall man sträcka armen tillsammans med benet. Man skall inte dra armen med benet i någon av 3:e dans mönstrena.
  • Bandae dollyo chagi: Ifall det inte står vad man skall göra med händerna skall man hålla en guard.

Beskrivningar av begrepp:

 • Shifting: När det står detta i ett mönster innebär det att man skall glida väldigt lite (ca 5cm).
 • Sliding: När det står detta i ett mönster innebär det att man skall glida ca en axelbredd.
 • Fast kicks (fast motion): När det står detta i ett mönster innebär det att man skall korta ner tiden mellan flera sparkar (t ex rörelse 18-19 i Hwa-Rang). Vågrörelsen kommer först efter att sparkarna utförts.
 • Consecutive kicks: En sekvens med två olika sparkar som utförs med samma fot med väldigt kort tid mellan sparkarna. Utförs med en utandning per spark och normal våg först efter att båda sparkarna är utförda.
 • Double kicks, tripple kicks etc: En sekvens med flera likadana sparkar som utförs med samma fot med väldigt kort tid mellan sparkarna. Utförs med en utandning per spark och normal våg först efter att båda sparkarna är utförda. Kan utföras stationärt eller hoppandes.
 • Natural motion: En rörelse som skiljer sig från en normal attack eller försvar. Karakteristiken av hastighet och kraft beror på teknikens applikation. I normala fall vid ”natural motion” så har händerna samma hastighet som fötternas rörelse. Denna rörelse har en utandning som är lite längre än vanliga utandningar.
 • Slow motion: En rörelse som utförs långsamt för att visa hur ”vacker” en specifik rörelse är. Den långsamma rörelsen utförs också för att träna balans och muskelstyrka. Rörelsen utförs med normal vågrörelse. Hela rörelsen utförs med ett långt utblås.
 • Fast motion (2st tekniker utan att röra sig framåt): Utförs för att korta ner tiden mellan två tekniker. Den första tekniken utförs med vågrörelse men den andra saknar nedåtrörelsen i sin vågrörelse. Båda teknikerna utförs med varsina korta utandningar.
 • Fast motion (2st tekniker, röra dig framåt 1 steg): Utförs för att korta ner tiden vid kliv framåt/bakåt. Första klivet/steget har normal vågrörelse, nästa kliv/steg saknar nedåtrörelsen i sin vågrörelse. Tiden mellan kliven/stegen skall vara kort men med korrekt utförda ställningar. Rörelsen har två utandningar som utförs på samma sätt som vid en ”natural motion”. Denna rörelse utförs t ex i rörelse 21-22 i Choi-Jong.
 • Continuous motion: Utförs med mer än 1st rörelse. Syftet är att visa hur vacker och estetisk en viss rörelse är. Rörelsen utförs endast med 1st utandning men med 1st vågrörelse per teknik.
 • Connected motion: Består av två olika rörelser, en med ”normal motion” och en med ”natural motion” som utförs tillsammans på ett sammansatt sätt. Rörelserna utförs endast med 1st vågrörelse men med 1st utandning. Utandningen börjar mjukt på första rörelsen och avslutas kraftfullt på andra rörelsen.
26 aug 2016

NYHETER

ANMÄL DIG TILL TRÄNING!

Mars

2 STL 1 (Partille)

3 Partille Challenge

16 Teknikläger (Frölunda)

31 Årsmöte Eskilstuna ITF TKD

April

13 STL 2 (Skövde)

14 Viking Cup kids (Skövde)

Maj

11 STL 3/SM (Södertälje)

25 Lion Cup (Linköping)

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)